Bitcoin en belasting

Stel nou dat je winst maakt en je koopt precies één bitcoin voor duizend euro en verkoopt hem twee maanden later met een koersstijging voor vierhonderd euro. Moet je hier dan belasting over betalen? Het antwoord is: nee, hierover hoef je geen winstbelasting te betalen.

De bitcoin valt onder valutahandel en deze is vrijgesteld van btw. Echter valt de bitcoin wel onder vermogensbelasting in box 3 onder overige bezittingen.

Bij het opgeven van vermogen geldt een vast bedrag dat is vrijgesteld van belasting. Voor 2017 is het heffingsvrije vermogen 25.000 euro. Let op dat in België het belastingstelsel anders werkt en er een ander percentage geldt.

belasting over bitcoin